Over 23 Dingen

Het oorspronkelijke idee voor dit “23 Dingen” programma, is afkomstig van Helene Blowers. In 2006 ontwikkelde zij dit programma voor de bibliotheek van Mecklenburg County, USA. En met veel succes! Honderden bibliotheekmedewerkers volgden de lessen met veel plezier.

De oorspronkelijke “23 Things” werd gepubliceerd onder zogenaamd Creative Commons licentie, hetgeen wil zeggen dat iedereen vrij is om het materiaal te gebruiken en te kopiëren, mits met naamsvermelding. Ook anderen kunnen deze versie van “23 Dingen” onder dezelfde condities gebruiken.

Medio 2007 is door Rob Coers van Coers Internet Trainingen “23 Things” vertaald en bewerkt naar het Nederlands, in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, met toestemming van Helene Blowers. Op de homepage van zijn site 23dingen.nl staat een dankwoord hiervoor. Eind 2008 is deze cursus door Natalie Hensen deels herschreven naar de politiewereld, met dank aan de mooie basisteksten van Rob Coers.

Begin 2009 hebben de eerste cursisten (69) van Politie Utrecht het “23 Dingen”-traject doorlopen.  Elke groep had een begeleider die zelf ook meedeed met de cursus en die fungeerde als ‘eerste hulp’ voor de cursist. Zij deelden hun ervaringen en bevindingen in hun eigen cursusweblogs. Na Utrecht ging ook de Politieacademie en Politie regio Kennemerland aan de slag met de cursus. Andere regio’s zijn gevolgd en zullen nog volgen.

De nieuwe versie 23 OpsporingsDingen, die in 2010 ontwikkeld is, is specifiek op rechercheurs gericht. Zij hebben in hun werk op een andere manier te maken met internet dan andere politiemedewerkers. De cursus bestaat uit 18 ‘gewone’ Dingen en daarnaast 5 opsporingscases. De rechercheurs hebben geen cursusweblog aangemaakt maar delen hun ervaringen op een besloten forum. In april 2010 en in september 2010 zijn beide keren ongeveer 50 rechercheurs met deze nieuwe variant gestart.

Begin 2011 is de cursus 23 PolitieDingen en 23 OpsporingsDingen herzien in onderwerpkeuze en -volgorde en gaat een nieuwe groep medewerkers van Politie Utrecht aan de slag.

“23 Dingen” is anders dan andere cursussen of e-learning programma’s. Je leert hier over web 2.0 vooral door ZELF dingen te ontdekken en door er over te schrijven, zal het bestudeerde onderdeel beter opgenomen worden. Daarnaast leer je ook door van medecursisten te lezen en te reageren op elkaars berichten. “Leren door te doen” is het credo. De rol van docent is hier veranderd. Geen allesweter die vertelt hoe het moet, maar een begeleider die assisteert bij onduidelijkheden en die tevens leert MET de mensen die dit programma volgen.

Op de pagina Subsites vind je alle politiekorpsen die momenteel met de cursus 23 Dingen bezig zijn.

Leave a Reply